Учи английски онлайн!

Онлайн обучението за възрастни, което Ви предлагаме, се състои от два основни елемента – работа с учител и самоподготовка. Предлаганите за момента онлайн курсове са за нива Elementary и Intermediate.

Работа с учител

Работата с учител се провежда във виртуална класна стая и включва въвеждане на нови уроци и теми, консултации и упражняване на говорните умения. Виж повече ТУК.

Самоподготовка

За целите на самоподготовката на разположение на обучаемия са специално разработени и подбрани онлайн ресурси и учебник, по който ще се провежда обучението.

Сертифициране

Всеки курс завършва с изпит и успешно завършилите съответното ниво получават сертификат по Общата европейска езикова рамка.

Учи в свой ритъм!

Онлайн обучението е подходящо за работещи хора, тъй като предлага изключително удобство по отношение на времето и мястото за самоподготовка и достъп до ресурси.
За повече подробности и записване за онлайн курс, моля, свържете се с нас на координатите, посочени в „Контакти”.
Последно модифициране: вторник, 2 февруари 2016, 14:34