График на онлайн обучението

Продължителността на курса е 11 седмици.

Занятията във Виртуалната класна стая /ВКС/ с преподавател се провеждат всяка седмица 2 пъти в дните вторник и четвъртък от 20 до 21 ч.

Последно модифициране: четвъртък, 7 април 2016, 10:30